miércoles, 21 de enero de 2009

Mercè Ibarz: MSL admirador de Joan Sales


L'altra cosa que puc aportar avui és el testimoni de l'efecte intens que en persones de condició distinta va fer la desaparició de Joan Sales. Al cap d'un temps de la seva mort, escaiguda aquell 1983 que va conèixer també la mort de Mercè Rodoreda, Luis Buñuel, Ocaña i Joan Miró, en vaig parlar amb el filòsof marxista Manuel Sacristán, a qui havia anat a trobar com a redactora de l'Avui quan el filòsof marxista i estructuralista francès Althusser va ser tancat en un manicomi després de matar la seva esposa. No recordo com hi vam anar a parar, a Sales, sinó un savi i bastant isolat Sacristán que parlava amb sentiment i admiració del Sales corrector a l'editorial Ariel, on ell també havia treballat, i de les converses de tot ordre mantingudes.

Mercè Ibarz, novembre de 2008

No hay comentarios: